Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


System KOGA

System KOGA to innowacyjny system sterowania węzłem osadzarkowym, który obejmuje sterowanie osadzarkami, przenośnikami kubełkowymi odprowadzającymi materiały z osadzarki, jak również urządzeniami doprowadzającymi nadawę.

W zależności od wyposażenia osadzarki system sterowania umożliwia:

 • automatyczne sterowanie osadzarką w miejscu zabudowy urządzenia wraz z możliwością sterowania poprzez system dyspozytorski,
 • sterowanie pulsacją wody z możliwością zmiany jej parametrów w odniesieniu do długości i liczby cykli,
 • automatyczną regulację odbioru produktów ciężkich,
 • stabilizację rozluzowania warstwy wzbogacanego materiału,
 • pomiar i rejestrację wielkości związanych z pracą maszyny,
 • automatyczną regulację ciśnienia powietrza roboczego,
 • automatyczną regulację dopływu wody dolnej,
 • automatyczne i ręczne (z panelu operatorskiego) sterowanie prędkością przenośników kubełkowych,
 • sterowanie ilością podawanej nadawy z automatyczną kontrolą obciążenia osadzarki,
 • automatyczne opróżnianie osadzarki.

System sterowania zapewnia monitoring pracy i kontrolę prawidłowości działania węzła osadzarkowego, automatyczne awaryjne wyłączanie oraz zdalne ręczne sekwencyjne zatrzymywanie i uruchamianie osadzarki oraz urządzeń z nią współpracujących. Stacja operatorska zlokalizowana jest w dyspozytorni. Zapewnia możliwość zdalnego, ręcznego sterowania poszczególnymi urządzeniami i dokonywania zmian nastaw pętli regulacyjnych oraz podstawowych parametrów procesu.

Zapewnia również sygnalizację alarmową, archiwizację parametrów mierzonych, generację raportów, prezentację przebiegów czasowych parametrów, a także bieżącą wizualizację pracy osadzarki na ekranie synoptycznym. Praca węzła monitorowana jest przez system wizualizacyjny pozwalający na pełny przegląd trendów pochodzących z wszystkich czujników zainstalowanych w systemie i podłączonych do sterownika, m.in. ruchu pływaka, przepustu, progu.

 

Projekt urządzenia:

System sterowania węzłem osadzarkowym pozwala na automatyczną kontrolę obciążenia osadzarki i przenośników kubełkowych poprzez sterowanie strumieniem nadawy obejmujące w zależności od rozwiązania układu podawania materiału, zmianę częstotliwości pracy podajników wibracyjnych, regulację wysypu nadawy na taśmę przenośnika i/lub regulację prędkości przenośników taśmowych. Jednoczesne sterowanie prędkościami przenośników kubełkowych, powoduje zminimalizowanie ich biegów jałowych i prowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz wydłużenia żywotności.

Nastawialne parametry pracy zaworów obejmują: częstotliwość cykli pulsacji, zmianę początku i zakończenia faz wlotu i wylotu powietrza, a także amplitudę pulsacji i średnie ciśnienie w komorach powietrznych.

System może pracować:

 • w cyklu jednofazowym, o pojedynczym wlocie powietrza roboczego, któremu odpowiada jeden wylot,
 • w cyklu wielofazowym, w którym istnieje możliwość ustawienia kilku faz wlotowych powietrza roboczego.

System sterowania zapewnia średnia imperfekcję dla wydzielonych odpadów i przerostu nie wyższą niż 0,18 przy zapewnieniu:

 • zawartości w nadawie ziaren < 3 mm mniejszej niż 30%,
 • równomiernego rozłożenia nadawy na szerokości koryta roboczego osadzarki.