Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Snow System

System monitoringu konstrukcji wielkopowierzchniowych wspomaga bezpieczną eksploatację konstrukcji budowlanych i dachów. Najważniejszym zadaniem systemu jest wczesne wykrywanie i przewidywanie potencjalnych zagrożeń związanych z przeciążeniem oraz niedopuszczanie do sytuacji alarmowych.

System gromadzi dane napływające z układu pomiarowego, co daje służbom nadzorującym możliwość zapisu i oceny zachowania się dachu w określonym przedziale czasowym (np. w określonej porze roku).

Dane te mogą być przekazywane do rejestrów miejskich, straży pożarnej i urzędów miast, co eliminuje konieczność zaangażowania specjalistycznych zespołów kontrolnych, których celem jest określenie zagrożeń. Te informacje można uzyskać drogą elektroniczną. Zastosowanie systemu w budynkach o dużych powierzchniach daje gwarancję bezpieczeństwa pracy w budynku oraz samego budynku – określa, czy rzeczywiste obciążenie dachu (na przykład przez śnieg) stanowi zagrożenie dla ludzi lub konstrukcji.

Czujniki instalowane na elementach konstrukcyjnych obiektu umożliwiają pomiar wybranych wielkości charakteryzujących stan obiektu oraz warunki środowiskowe. Budowa modułowa systemu pozwala dostosować rodzaje pomiarów do wymagań Klienta. Dane pomiarowe z czujników przesyłane są do jednostki zarządzającej, transmisja ta w zależności od wybranej opcji może odbywać się bezprzewodowo lub przewodowo.

Integralną część systemu pomiarowego stanowi aplikacja programowa zapewniająca przetworzenie odebranych wartości, ich wyświetlenie oraz archiwizację, a także analizę i porównanie z wartościami granicznymi. Na tej podstawie oprogramowanie informuje i alarmuje użytkownika za pomocą odpowiednich komunikatów o zbliżaniu się, osiągnięciu bądź przekroczeniu przyjętych progów obciążenia konstrukcji.

Projekt urządzenia:

Głównym elementem systemu monitorowania jest stacja bazowa, której zadaniem jest zbieranie informacji z czujników, archiwizacja i przesłanie informacji do jednostki wizualizacyjnej. Stacja bazowa jest zabezpieczona przed utratą zasilania, a gromadzone dane można przechowywać przez okres minimum 36 miesięcy. Zapisane przez system dane, po podaniu klucza autoryzacji, będzie można eksportować z systemu i kopiować w celu poddania dalszej analizie.

Zastosowanie modułu GSM pozwala na wysyłanie komunikatów do wyznaczonych osób w celu informacji o bieżących alarmach oraz zawiadamianie służb interwencyjnych, jeśli pojawią się komunikaty o zagrożeniach.

Dane z czujników monitorujących będzie można obserwować i przeglądać na jednostce wizualizacyjnej umieszczonej w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu na terenie obiektu.

Proponujemy:

  • Określenie punktów pomiarowych czujników na podstawie dokumentacji technicznej budynku,
  • Dostarczenie i montaż czujników oraz koncentratorów,
  • Okablowanie systemu,
  • Dostarczenie jednostki wizualizacji i stacji bazowej,
  • Szkolenie pracowników obsługujących system,
  • 4 przeglądy serwisowe w okresie gwarancji,
  • Uruchomienie i sprawdzenie systemu.