Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


System monitorowania ogniw ołowiowych

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Naszym partnerem w realizacji projektu jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy ludzi znajdujących się w otoczeniu maszyn mobilnych zasilanych z baterii akumulatorów ołowiowych. Drugim celem projektu jest podniesienie efektywności pracy maszyn mobilnych poprzez wyeliminowanie sytuacji zbyt wczesnego przekazania baterii do ładowania lub zatrzymania w trakcie pracy z powodu rozładowania źródła zasilania.

Opracowany system umożliwia bezinwazyjny pomiar w trybie on-line parametrów bezpiecznej pracy baterii zbudowanej z ogniw ołowiowych. Nowoczesne układy napędowe posiadają podwyższoną sprawność wskutek możliwości odzysku energii. Rekuperacja energii w wyniku hamowania elektrycznego powoduje wydzielanie się gazu elektrolitycznego z ogniw oraz podwyższenie temperatury elektrolitu.

Monitorowanie tych parametrów jest niezwykle istotne ze względów bezpieczeństwa i dotychczas nie było realizowane. Rejestrowanie stężenia gazu elektrolitycznego umożliwi odpowiednio wczesne poinformowanie maszynisty bądź obsługi, która będzie mogła podjąć odpowiednie działania, aby nie dopuścić do przekroczenia niebezpiecznego stężenia.

Opracowane urządzenie będzie rejestrowało stężenie gazu w dwóch podzakresach: do 100% DGW (dolnej granicy wybuchowości – 4% obj.) oraz powyżej 100% DGW. Taki sposób monitorowania zapewni ciągłość pomiaru, nawet w przypadku przekroczenia 100% DGW. Jest to istotne, gdyż przed ponownym włączeniem maszyny należy się upewnić, że stężenie gazu elektrolitycznego we wnętrzu skrzyni bateryjnej zmniejszyło się do wartości bezpiecznej.

System posiada strukturę otwartą umożliwiającą jego rozbudowę o dodatkowe funkcje. Składa się z nadajnika umieszczonego we wnętrzu skrzyni baterii akumulatorów, monitorującego i przesyłającego w sposób bezprzewodowy informacje do odbiornika zlokalizowanego w kabinie maszynisty. Odbiornik wyposażony w protokół komunikacyjny CAN umożliwia komunikację ze sterownikiem maszyny, umożliwiając tym samym podjęcie działań w sytuacji przekroczenia parametrów bezpiecznej pracy baterii ogniw kwasowych. W skład systemu wchodzi również moduł dwukierunkowego pomiaru ładunku elektrycznego. Poprzez zastosowanie tego modułu operator otrzymuje informację o rzeczywistym stanie naładowania baterii, dzięki czemu wie przez jaki czas będzie mógł jeszcze użytkować maszynę.