Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


System Bluester - ATEX

System Bluester jest przeznaczony do sterowania maszynami górniczymi takimi jak: lokomotywy, kolejki podwieszane, wciągniki. Posiada dwie ważne funkcje usprawniające pracę operatora i podnoszące bezpieczeństwo: sterowanie bezprzewodowe oraz kontrola stosowania procedur bezpieczeństwa. Połączenie tych dwóch funkcji w jednym urządzeniu jest rozwiązaniem nowatorskim i dotąd niespotykanym w wyrobiskach kopalnianych.

Bluester zdobył tytuł Produkt Roku 2014/2015 w konkursie Miesięcznika Napędy i Sterowanie pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej. Projekt urządzenia został opracowany przez ITG KOMAG.

Główne zalety Systemu Bluester:

  • Bezprzewodowy pilot zwiększający mobilność operatora i bezpieczeństwo pracy – operator nie musi być cały czas w kabinie lub przy panelu operatorskim, może z odległości zarządzać pracą maszyny dzięki czemu ma lepszy widok i może działać z zwiększą precyzją.
  • Uniwersalność – można go dostosować do pracy z każdym urządzeniem, jego budowa i oprogramowanie pozwalają zarówno na implementację w nowych urządzeniach, jak i na zastąpienie sterowania radiowego w urządzeniach już funkcjonujących w kopalniach.
  • Dopuszczenie do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
  • Zasięg anteny wykluczający możliwość niekontrolowanego oddalenia się maszyny transportowej od operatora – w momencie przekroczenia granicznej odległości nastąpi automatyczne wyłączenie napędu, co w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo pracy ludzi i urządzeń.
  • Funkcja kontrolna – sprawdzanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa wytyczonych przez producenta lub służby nadzoru kopalni za pomocą zdalnego odczytu znaczników RFID. Wykonanie kontroli maszyny wymaga potwierdzania poprzez odczyt znacznika umieszczonego bezpośrednio przy kontrolowanym elemencie. Kontrolować można również ilość przejazdów na danej trasie.
  • Obniżenie kosztów eksploatacji – zwiększenie bezawaryjności urządzeń, wydłużenie czasu eksploatacji i obniżenie kosztów napraw.

 

 

Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

System składa się z trzech modułów:

1  Moduł iskrobezpiecznego pilota MPB-1

2  Moduł ognioszczelnego odbiornika MOB-1

3  Moduł ładowarki MŁB-2

System BLUESTER przystosowany jest do pracy w wyrobiskach górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ładowarka MŁB, która służy do ładowania akumulatora, przeznaczona jest do stosowania w strefach niezagrożonych wybuchem.

 

1  Moduł pilota MPB-1

Napięcie zasilania 3,3V DC ±10%
Pobór prądu 60mA
Pasmo częstotliwości sygnału 2,4GHz
Zasięg max.15m
Pasmo częstotliwości sygnału RFID 13,56MHz
Zasięg RFID max.10cm
Stopień ochrony obudowy IP54
Grupa wybuchowości I
Kategoria M1
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej Ex ia I Ma
Wymiary 190x75x60
Masa 0,5kg
Ilość przycisków sterujących max.11
Napięcie akumulatora 4,8V DC
Pojemność znamionowa 700mAh
Prąd ciągły (maksymalny) 250mA
Znamionowy prąd ładowania 100mA
Stopień ochrony obudowy IP54
Masa 0,2kg
Cecha I M1 Ex ia I

 

2  Moduł odbiornika MOB-1

Napięcie zasilania 24V AC/DC ±10%
Pobór prądu 60mA bez cewek przekaźników
(pobór prądu cewki przekaźnika 10mA)
Pasmo częstotliwości sygnału 2,4GHz
Zasięg max.15m
Stopień ochrony obudowy IP54
Rodzaj budowy pokrywa osłony ognioszczelnej skrzyni elektrycznej
Grupa wybuchowości I
Kategoria M2
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej Ex d I Mb
Wymiary 118x118x221
Wymiary gniazda pod złącze ognioszczelne Ø 100
Masa 10kg
Ilość przekaźników wyjściowych 12
Obciążalność wyjść przekaźnikowych 0,5A/125VAC lub 1A/30VDC

 

3  Moduł ładowarki MŁB-2

Napięcie zasilania 230V 50Hz
Ilość wyjść przeznaczonych do ładowania 1
Prąd ładowania 100mA