Rozliczanie energii

Definicje Sposób rozliczania energii elektrycznej został uregulowany przez Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (z późn. zm.). Najpierw przytoczymy trzy istotne dla dalszych rozważań definicje: mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż … Czytaj dalej Rozliczanie energii