Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


UWAGA!!! Trwają prace legislacyjne, aby mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły rozliczać się jak prosumenci. Informacje na ten temat pojawią się na naszej stronie, jak tylko przepisy wejdą w życie.

Definicje

Sposób rozliczania energii elektrycznej został uregulowany przez Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Najpierw przytoczymy trzy istotne dla dalszych rozważań definicje:

  • mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
  • mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV
  • prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą (…).

ttProsument jest więc jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej, może ją wytwarzać z odnawialnych źródeł
ttenergii, wykorzystywać na własne potrzeby, ale nie może jej sprzedawać. Prosumentem może zostać osoba fizyczna, szkoła,
ttwspólnota mieszkaniowa, związek wyznaniowy.

Prosumenci

Od 01.07.2016r. możliwe jest rozliczanie energii w cyklu rocznym na zasadzie preferencyjnego sposobu rozliczania (powszechnie zwanego net-meteringiem) w stosunku:

  • 1 : 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW lub
  • 1 : 0,7 dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW.

Oznacza to, że za każdą oddaną do sieci 1 kWh odbiera się 0,8 lub 0,7 kWh (po zmroku, w pochmurne dni, zimą) – bez opłat za przesył i bilansowanie roczne. Dzięki temu nie trzeba osobno kupować i osobno sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, ale raz w  roku można zapłacić za różnicę pomiędzy pobraną i wyprodukowaną energią. Energia nie stanowi przychodu, nie wymaga również płacenia akcyzy.

W takim układzie sieć energetyczna działa dla prosumenta jak akumulator energii, którą można odebrać w dogodnym dla siebie terminie.

Treść Art. 4. – Prosumenci

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy nie mają jeszcze możliwości rozliczania na zasadach net-meteringu. W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna przedsiębiorcy wyprodukuje więcej energii niż wynosi bieżące zapotrzebowanie, nadwyżkę produkcji sprzedaje się do sieci energetycznej.

Obowiązek zakupu energii elektrycznej powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

Obecnie wartość odsprzedawanej do zakładu energetycznego energii elektrycznej dla instalacji wybudowanych przez przedsiębiorstwa wynosi około 170 zł/MWh. Jest to średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłaszana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W II kwartale 2018 r. były to 174,23 zł/MWh. Wyprodukowana energia nie podlega obowiązkowi płacenia akcyzy.

Przedsiębiorcy produkujący energię na własne potrzeby oszczędzają nie tylko na odsprzedaży i zużyciu wyprodukowanej energii, ponieważ instalacja – tak jak wszystkie inne urządzenia w przedsiębiorstwie – podlega amortyzacji wynoszącej 10 % w skali roku oraz odpisowi podatku VAT.

Treść Art. 41. – Przedsiębiorcy

Ustawa o OZE

Więcej informacji:

Fotowoltaika

Dofinansowanie

Sposoby montażu

Co warto wiedzieć

Nasze realizacje

Ile kosztuje instalacja?

Zapytanie