Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Tutaj opisujemy sposób rozliczania prosumentów, którzy zgłosili instalację przed 31.03.2022 r.

Osoby fizyczne, szkoły, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe

Od 01.07.2016r. możliwe jest rozliczanie energii w cyklu rocznym na zasadzie preferencyjnego sposobu rozliczania (systemu opustów) w stosunku:

  • 1 : 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW lub
  • 1 : 0,7 dla instalacji o mocy od 10 do 50 kW.

Oznacza to, że za każdą oddaną do sieci 1 kWh odbiera się 0,8 lub 0,7 kWh (po zmroku, w pochmurne dni, zimą) – bez opłat za przesył i bilansowanie roczne. Dzięki temu nie trzeba osobno kupować i osobno sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, ale raz w roku można zapłacić za różnicę pomiędzy pobraną i wyprodukowaną energią. Energia nie stanowi przychodu, nie wymaga również płacenia akcyzy.

W takim układzie sieć energetyczna działa dla prosumenta jak akumulator energii, którą można odebrać w dogodnym dla siebie terminie.

Przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą

Po uchwaleniu „Pakietu prosumenckiego” również przedsiębiorcy mogą korzystać z opisanego wyżej systemu opustów. Warunki są dwa:

  • energia produkowana jest wyłącznie na własne potrzeby,
  • instalacja nie jest większa niż 50 kWp.

Przedsiębiorcy, których mikroinstalacje nie spełniają pierwszego z powyższych warunków, rozliczają się na zasadach obowiązujących do 18.07.2019 r. tzn. w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna przedsiębiorcy wyprodukuje więcej energii niż wynosi bieżące zapotrzebowanie, nadwyżkę produkcji sprzedaje się do sieci energetycznej po cenie rynkowej ogłaszanej przez prezesa URE raz na kwartał. Obowiązek zakupu energii elektrycznej powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej. Preferencyjny sposób rozliczania nadwyżek produkcyjnych obowiązuje natomiast 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

Dla przedsiębiorców posiadających małe instalacje (powyżej 50 kWp) nadwyżki energii są również sprzedawane do zakładu energetycznego, ale po cenie określonej w umowie sprzedaży zawartej pomiędzy stronami.

Obecnie wartość odsprzedawanej do zakładu energetycznego energii elektrycznej dla instalacji wybudowanych przez przedsiębiorstwa wynosi około 170-250 zł/MWh. Jest to średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłaszana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W II kwartale 2019 r. było to 241,81 zł/MWh. Wyprodukowana energia nie podlega obowiązkowi płacenia akcyzy.

Przedsiębiorcy produkujący energię na własne potrzeby oszczędzają nie tylko na odsprzedaży i zużyciu wyprodukowanej energii, ponieważ instalacja – tak jak wszystkie inne urządzenia w przedsiębiorstwie – podlega amortyzacji wynoszącej 10 % w skali roku oraz odpisowi podatku VAT.

Więcej informacji:

Fotowoltaika

Dofinansowanie

Sposoby montażu

Co warto wiedzieć

Nasze realizacje

Ile kosztuje instalacja?

Zapytanie