Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Przypominamy, że Urząd Miasta Katowice prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski złożone do 31 grudnia 2017 roku zostaną rozpatrzone na początku 2018 roku – w kolejności zgłoszeń. Należy więc jak najszybciej złożyć wniosek, ponieważ zainteresowanie dofinansowaniem jest bardzo duże. Wniosek jest wolny od opłat.

Później trzeba poczekać na ogłoszenie wyników i podpisanie umowy z UM Katowice, co nastąpi prawdopodobnie między lutym a kwietniem 2018 roku. Dopiero po zakończeniu wszystkich formalności można rozpocząć montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja musi być wykonana i rozliczona do 30 listopada 2018 roku.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 50%, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł brutto. W związku z tym, że ceny instalacji fotowoltaicznych zaczynają się najczęściej od 18 000,00 zł, można otrzymać najwyższą stawkę dofinansowania.

Poniżej kilka informacji z Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP oraz link do szczegółowych informacji i wzorów wniosków:

„Urząd Miasta Katowice informuje, że mogą być udzielane jednorazowe dotacje celowe na budynki/lokale mieszkalne dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie miasta Katowice tj.:

  • zmiana ogrzewania tradycyjnego węglowego w budynku/lokalu mieszkalnym na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, elektryczne, sieć zdalaczynna, olejowe,  węglowe na kocioł ekologiczny z atestem klasy 5),
  • zainstalowanie odnawialnego źródła energii w budynku/lokalu mieszkalnym,
  • usunięcie, utylizację i transport  wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego/gospodarczego.

Wszystkie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej składają wnioski do  31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja celowa.

Warunkiem udzielenia dotacji celowej na odnawialne źródło energii jest posiadanie ekologicznego systemu dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wyjątkiem kotłów na pellet.

WNIOSKI ROZPATRYWANE SĄ W KOLEJNOŚCI SKŁADANIA DO URZĘDU MIASTA KATOWICE WEDŁUG DATY WPŁYWU.

Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

Wszystkie faktury, rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania Umowy z Miastem Katowice o dotację celową, nie mogą być jednak złożone do Urzędu Miasta później niż do dnia 15 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

INFORMACJE:
Do kosztów inwestycji nie zostaną zakwalifikowane przy rozliczaniu dotacji celowej:
1. Koszty zmiany ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze,
2. Koszty transportu,
3. Koszty wykonania projektu,
4. Koszty wystawienia opinii kominiarskiej,
5. Koszty wykonania przyłącza do budynku/lokalu mieszkalnego,
6. Koszty demontażu starych pieców węglowych.

W przypadku odnawialnych źródeł energii dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości  do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 6 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny.”

SEKAP UM Katowice – tutaj znajdą Państwo informacje szczegółowe i wzory wniosków (należy na dole strony kliknąć na UM Katowice)