Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Dofinansowanie NFOŚiGW i BOŚ BANKU!

To naprawdę się opłaca. Jako właściciel małej elektrowni zasilanej z odnawialnych, ekologicznych źródeł, staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Dzięki temu zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną, możesz także zmniejszyć koszty ogrzania domu.

Tak zaczyna się informacja na stronie Banku Ochrony Środowiska na temat nowego programu EKOkredyt Prosument II. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia programu dla prosumentów w przypadku instalacji fotowoltaicznych:

 • rozpoczęcie składania wniosków: 16.10.2017,
 • okres kwalifikowalności kosztów: od daty złożenia wniosku,
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych: 100 000,00 zł,
 • intensywność dofinansowania: kredyt 70% + dofinansowanie 30% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie stałe kredytu bankowego 1% w skali roku,
 • wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy kredytu wraz z dotacją pobierane jest od beneficjenta w okresie kredytowania, w wysokości nie przekraczającej 3% kwoty wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i 1,5% rocznie aktualnego stanu zadłużenia w każdym kolejnym rozpoczętym okresie rocznym kredytowania,
 • od kwoty dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji,
 • kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy niż 15 lat,
 • zabezpieczenie kredytu:
  • kaucja w wysokości 110% kwoty kredytu i dotacji (lub 135% w przypadku kaucji w walucie obcej),
  • pakiet zabezpieczeń określony przez bank tj. ubezpieczenie instalacji z cesją na BOŚ oraz zaświadczenie o dochodach. Ubezpieczenie instalacji wynosi 0,2% wartości instalacji (ubezpieczenie od zdarzeń losowych) oraz 0,17% wartości instalacji (ubezpieczenie na wypadek kradzieży), łącznie 0,37%.

W przypadku chęci wcześniejszej spłaty kredytu należy liczyć się z prowizją rekompensacyjną, która wynosi:

 • 0,5% wartości kredytu – jeśli wcześniejsza spłata następuje w ostatnim roku kredytowania,
 • 1% wartości kredytu – jeśli wcześniejsza spłata następuje w okresie od uruchomienia kredytu do przedostatniego roku kredytowania.

Istnieje także możliwość wyboru spłaty kredytu jednorazowo z kaucji, stanowiącej zabezpieczenie kredytu i dotacji. W przypadku jednorazowej spłaty kredytu z kaucji, część kaucji zabezpieczająca zwrot dotacji zostanie zwolniona po upływie okresu trwałości przedsięwzięcia, tj. po upływie 3 latach od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia.

Możemy pomóc Państwu w przygotowywaniu wniosków, w razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Więcej informacji: BOŚ BANK

Przypominamy, że dalej dostępne jest również Dofinansowanie z UM Katowice i UM Sosnowiec .