Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Jak PSE oblicza Rynkową Cenę Miesięczną dla prosumentów?

Jak PSE oblicza Rynkową Cenę Miesięczną dla prosumentów?

Polecamy artykuł, który ukazał się na portalu Globenergia. W bardzo prosty sposób rozwiewa wątpliwości dotyczące sposobu obliczania RCEm.
Artykuł znajsuje się tutaj -> KLIK


Prognoza zwrotu w nowym systemie rozliczania

Jak wygląda prognoza zwrotu w nowym sposobie rozliczania energii?

1. Informacje wstępne

Główny problem z przygotowaniem wiarygodnej prognozy zwrotu dla nowego systemu rozliczania energii (który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.) polega na tym, że docelowo energia będzie rozliczana po godzinowych stawkach giełdowych. Miarodajna prognoza oparta na takich danych jest niemożliwa, ponieważ jest za dużo zmiennych, weźmy pod uwagę: ceny energii na giełdzie, pogodę, Państwa zużycie energii w  ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku – a to wszystko GODZINOWO.

Aby rozwiązać ten problem skonsultowaliśmy się z ekspertem ds. tworzenia modeli finansowych na rynku energetycznym. Dzięki temu udało nam się przygotować prognozę porównującą okres zwrotu na podstawie starych i nowych zasad.

Do tego celu posłuży nam przykładowa instalacja o mocy 5 kWp, skierowana na południe pod kątem 36°, która kosztowała 30 000 zł brutto.

2. Nowe zasady

Jeśli chcą Państwo przypomnieć sobie, na czym polegają nowe zasady rozliczania energii od 1 kwietnia 2022 roku, zachęcam do skorzystania z opisu na naszej stronie internetowej pod tym linkiem: https://www.gabrypol.com/fotowoltaika/sposoby-rozliczania-energii/

Przypomnienie zasad programu Mój Prąd 4.0 znajduje się tutaj: https://www.gabrypol.com/moj-prad-4-0/

3. Założenia wspólne do prognozowanego zwrotu z inwestycji

Do przeprowadzenia symulacji zwrotu przykładowej instalacji fotowoltaicznej przyjęliśmy następujące założenia:

 • poziom wygenerowanej energii zgodny z prognozą PVGIS,
 • zapotrzebowanie na energię – 292 – 495 kWh/miesiąc, łącznie 4 500 kWh/rok,
 • zużycie wygenerowanej energii z instalacji PV na bieżące potrzeby – od 30% do 70% w zależności od miesiąca,
 • procent energii zużytej poza godzinami pracy instalacji PV – od 10% do 40% w zależności od miesiąca, jest to procent całego miesięcznego zapotrzebowania na energię,
 • średnia cena energii brutto za 1 kWh – 0,65 zł,
 • wzrost ceny prądu na poziomie 4% do 2023 roku i 3% od 2024 do 2033,
 • wartość instalacji brutto: 30 000,00 zł,
 • naturalna degradacja modułów, nie więcej niż 20% w ciągu 25 lat,
 • odpis od podatku dla osób fizycznych.

4. Wyniki

a) Prognoza według przepisów obowiązujących do 31 marca 2022 roku – bez dofinansowania z Programu Mój prąd 4.0

– zwrot po 7 latach.

b) Prognoza według przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2022 roku – z  dofinansowaniem 4 000,00 zł z Programu Mój prąd 4.0

– zwrot po 8 latach.

W tej prognozie przyjmujemy obliczenie czasu zwrotu na podstawie miesięcznych średnioważonych cen energii elektrycznej – (notowania TGE BASE) – z ostatnich 12 miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że giełda tylko do pewnego stopnia jest przewidywalna, ma na nią wpływ szereg czynników geopolitycznych, co mogliśmy wszyscy zauważyć w ostatnich miesiącach i latach. Gdybyśmy przyjmowali ceny z roku 2020, zwrot nastąpiłby po 11 latach, z 2021 roku – po 8. Prognozuje się, że ceny znacząco nie spadną, nie wiadomo jednak, jak giełda zareaguje na nowy system rozliczania energii. Co równie ważne – w momencie, w którym skończy się tarcza antyinflacyjna, a ceny nie spadną – czas zwrotu skróci się niezależnie od sposobu rozliczania energii.

5. Wnioski

Najważniejszą informacją dla Państwa jest to, że fotowoltaika dalej będzie się opłacać, ale jej okres zwrotu będzie trudniejszy do określenia. Na podstawie obecnych cen – zwrot będzie nieco dłuższy (zakładając, że otrzymają Państwo dofinansowanie). Jak będzie na podstawie cen w następnych miesiącach – nie jestem w stanie powiedzieć.

Osobom, które zainstalowały magazyn energii – dofinansowanie i przejście na nowy system bezwzględnie się opłaca.

Niezależnie od sposobu rozliczania proszę pamiętać, aby zmaksymalizować zużycie energii w trakcie pracy instalacji. Jest to kwestia przyzwyczajenia – kiedy włączamy pralkę, ładujemy kosiarkę czy pieczemy ciasto.

Często obserwujemy również wzrost zapotrzebowania na energię po zainstalowaniu fotowoltaiki – proszę nie wpaść w tę pułapkę, światło w piwnicy dalej warto gasić 😉


Mój prąd 4.0

Mój prąd 4.0

Poniżej przesyłam najważniejsze informacje dotyczące dofinansowania, przedstawione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Mogą z niego skorzystać zarówno osoby, które nie załapały się na poprzednie edycje programu, jak i te, które chcą rozbudować już dofinansowaną instalację o magazyn energii.

Gdzie jest haczyk? Trzeba przejść na nowy system rozliczania energii obowiązujący od 1 kwietnia, a budżet wynosi tylko 350 milionów, przynajmniej na razie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomi czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma wynieść około 350 mln zł – do wyczerpania środków.

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Co istotne, czwarta edycja programu „Mój Prąd” będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Więcej na temat tego systemu tutaj: https://www.gabrypol.com/fotowoltaika/sposoby-rozliczania-energii/.

Cały tekst: https://www.gov.pl/web/klimat/rusza-czwarta-edycja-programu-moj-prad-i-nowy-system-rozliczen-dla-prosumentow-to-kolejny-krok-w-kierunku-rozwoju-sektora-fotowoltaiki


30 kW na gruncie

.

30 kW na gruncie

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć instalacji o mocy 30 kW. Płyty drogowe zostały przygotowane przez Klienta.


Jak załapać się na dotychczasowy system rozliczania energii wyprodukowanej z instalacji PV?

Jak załapać się na dotychczasowy system rozliczania energii wyprodukowanej z instalacji PV?

We wpisie z dnia 14.01.2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiewa wątpliwości:

„Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r.
Dla nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu.”

Źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing—od-1-kwietnia-2022-r-dla-nowych-prosumentow

Wkrótce więcej informacji na temat nowego rozliczania.


Piękny dach z GSE

.

Piękny dach

Nie trzeba słów – wystarczą zdjęcia!

 

Więcej informacji o GSE znajdą Państwo TUTAJ.


Dofinansowanie „Czyste powietrze”

Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programu Czyste powietrze. Program ten przewiduje środki finansowe na wymianę źródła ciepła, które uzupełnić można instalacją fotowoltaiczną.

Poniżej link do ulotki przygotowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste powietrze – Ulotka

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 


Rozliczenie roczne

Przypominamy o możliwości odliczenia wydatków na fotowoltaikę w rozliczeniu rocznym PIT za 2021 rok!

 • Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Do tego zakresu zalicza się również instalacje fotowoltaiczne.
 • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł brutto (o ile podatek VAT danego zakupu nie został odliczony w inny sposób).
 • Odliczeniu nie podlegają wydatki dofinansowane w jakikolwiek sposób, można natomiast odliczyć kwotę, która w umowie o dofinansowanie była określona jako środki własne. Zatem jeżeli dofinansowanie wyniosło 20% kwoty brutto – odliczeniu podlega pozostałe 80% kwoty brutto. Jeżeli dofinansowanie wyniosło 20% netto, odliczeniu podlega 80% netto oraz cały VAT.
 • Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.
 • Podstawą do dokonania odliczenia jest faktura VAT – nie jest istotne, czy była zapłacona jednorazowo czy wzięto na ten cel kredyt spłacany przez kilka lat – odliczenia dokonujemy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w rozliczeniu za rok, w którym została wystawiona.


Jeśli będą mieli Państwo pytania lub wątpliwości – chętnie wszystko wyjaśnimy.


Przygotowania do sezonu 2021 rozpoczęte!

Przygotowania do sezonu 2021 rozpoczęte!

W dniu pierwszego, grudniowego śniegu zakończyliśmy tegoroczny sezon montażowy. Bardzo dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i współpracę. Nauczyliśmy się nowych rzeczy, wprowadziliśmy system montażu instalacji na dachach pokrytych papą, pomogliśmy otrzymać dofinansowania, powiększyliśmy nasz zasięg terenowy. Cieszymy się ze wszystkich wykonanych instalacji, jesteśmy dumni z dobrych słów, które usłyszeliśmy. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że polecają nas Państwo sąsiadom, rodzinie i znajomym. Dziękujemy!

Zima to czas przygotowań do kolejnego sezonu, a nasz kalendarz montażowy jest już zapełniony do początku maja 2021 roku. Tutaj można podejrzeć nasze dotychczasowe realizacje. Pracujemy dalej!